Eske Lanmou se sa moun yo di ki lanmou an vre?

Gen yon pòsyon moun ki vle fè kwè e konprann ke lanmou se soufrans, se ensilt, jalouzi ak baton ki prèv li.

Gen yon lòt pòsyon ki di bote li se aparans,lajan e ki vin koz anpil moun jounen jodi pa bay ankenn sakrifis ak jès enpòtans. Sa vin rann nou materyalis, egoyis, opòtinis.

Majorite nan nou koz soufrans yon bann moun ki sensè,ki vle paka jwenn, ki renmen tout bon ap pase mizè anba men moun ki pa menm gen lanmou pou yo,nou koz anpil nn yo aksepte nenpot bgay pou lanmou.

Imajine w ou fè sakrifis nan yon relasyon wi se vre avan tou se volonte w men se lanmou ak senserite ki souvan fè w fè l epi yon jou ou poze moun ki nn vi w la kesyon ou mande l kòman li wè sakrifis ou yo? Epi l reponn ou: ki sakrifis? Mpa wè yo pou anyen non,m pat mande w se ou k te vle fè.

Koman w panse moun sa pral aji aprè w ak yon lòt? Eske w konnen jis ti fraz sa plis tout reaksyon egoyis,opòtinis ou yo ka koz ou kreye yon espès ke menm ou menm ou pa konnen e ke ou pap rive sipòtean ka ou ou ta bizwenmoun sa yon jou?

Sa nou panse si nou ta modere kek bèy lakay an nou tankou: Eseye kiltive là dapresyasyon!

Pafwa yon ti jès yon moun fè konn rann ou tèlman byen,konn tèlman fè enpak sou ou san w pa atann. Konn fè kè w palpite yon fason diferan menm baw pikotman patou m’ap mande eske se pa sa ki lanmou an vre!

Bèl ti sipriz yo,ti atansyon inatandi yo, ti moman souri yo,ti fawouch yo, sakrifis, rete soufri pou yon lòt pafwa san l pa konnen an.

Padon wi petèt m pap viv nan menm mond ake nou men mwen m ta jis renmen konnen eske soufrans, imilyasyon, blesi,demantibile,dechalbore se lanmou vre? Paskem pa wè okenn bote nan mo syo poutan m tande lanmou bèl. #Florwingam

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

MWEN PÈDI YON ZANMI CHÈ

Gen de zanmi ou posede se ou ase ki konn saw gen nan men’w. Pafwa menm si ou ta eseye eksplike pèsonn pap konprann men fòk ou te ka rive eksplike a tou.

Gen zanmi ou pèdi,ou paka pa jete fot la sou pwòp tèt ou paske gen bgay ou te ka evite pou’w pa pèdi moun sila men se pa nou tout ki gen ase kourày pou nou f’on entwospeksyon vwa pou yon retwospeksyon.

Gen yon zanmi k’AP epole’w an prezans kou absans ou pa fasil,jwenn yon zanmi gason ki pwoteje ‘w, ki renmen’w, ki toujou la pou ou e ki pako janm eseye bo’w pa fasil.

Mwen pèdi yon lamitye ke’m pa kwè m’ap janm jwenn ankò. Mwen deside rantre nan relasyon santimantal ak yon bon zanmi gason ke m te genyen, yon moun ki evite’m lanmò,mwen te renmen konplisite mwen ak li, men domaj sa pa fini byen.

Jounen jodi nou koupe fache akoz lanmou nou ki patap mache byen non selman mpèdi yon nonm men avantou mpèdi yon bon zanmi. Mte renmen tou de men te gen youn ki te gen plis pouvwa. Jwenn lanmou ak zanmitay nan yon sèl moun pa fasil men lèw resi jwenn tou de epi pèdi tou lède se tris franchman sim te ka retounen le tan mpatap janm fè erè sa ankò.

Yo souvan di de bon zanmi souvan fè bon koup se pa ka pa’m m’ap mande eske se pa paske nou twò ògeye?
Eske se pa paske santimanm pou li twòp ki koz sa mte konn sipòte lè nou te zanmi yo,mpa rive dijere yo pandanm avèl? Brèf eksperyans mwen an pa byen fini li kite yon maling pou mwen.

Zanmim nan manke’m,m’anvi tande li k’ap ri, m’anvi tandel kap eksplike mwen yon move bgay ki pase’l pou’m ap konseye’l,m’anvi wèl k’ap souri. M’anvi pataje de bagay avèk li tou k’ap trakase’m nan moman kote li se sèl moun mtap ka debale’m ba li san rezèv. Mpa nye ke mwen renmen li anpil tou men ou ka twouve sa biza lamitye a plis manke’m ke relasyon renmen nou an.

Se pa tout fwa de bon zanmi ka fè yon bon koup,yon bon relasyon plimen e otr. Souvan nou bliye ke gen yon nivo lamitye ou gen ak yon moun pèsonn ni anyen paka brize ke sèlman lanmou. E si nou ta eseye kenbe lamitye nou yo pi fò.

Si nou ta eseye soude plis e evite fè menm erè ak mwen?

An nou kite chak bgay nan plas yo souvan se twòp chèn nou bay revèy la ki koz li gate. Gen santiman ki fèt pou li rete sekrè paske gen bgay ki plis ke sa ou ka pèdi e kew ka pa janm rive ranplase. #Florwingoge

MA DATE DE VOYAGE EST BEAUCOUP PLUS PROCHE QUE MES RÊVES

Deux semaines de cela, depuis un lit d’hôpital je vous fais rire,ça me plaisait de vous voir ricaner,joyeux, ça me faisait vraiment du bien de vous voir épanouit. Parce-qu’à travers vos joies,je trouve mon calme et ma joie.

Certains d’entre vous m’ecrivent pour me dire de garder le pas encore,d’autres me rappellent que je suis un fighter, je n’ai pas le droit de baisser les bras. Vous avez raison même-moi je me donne aussi l’obligation mais il y a les plus grands enemis de l’être vivant qui sont “La maladie et le temps” ils ne font pas de faveur.

Dans le peu qui me reste car je ne sais pas vraiment combien qu’il me reste de temps parce-qu’à chaque jour j’ai pu remarqué que mon voyage est beaucoup plus proche de moi que la reussite de mes rêves,je ne veux pas en perdre plus alors je vais vous confirmer que je vous adore.

En cas ou je pars avant mes 70ans n’oubliez pas de mentionner à ma seule et unique fille que je l’adore, n’oubliez non plus de lui dire qui j’etais. Je vous en supplie n’epargniez pas les parties donc vous detestez. Soyez honnête.

J’ai cru trompé le Soleil avec mes pas on dirait que c’est le Soleil qui m’a trompé avec ces rayons.

La vie est faîte de la mort,la mort prend vie en la vie elle même. Elles sont liées un à l’autre. Je rentrerai bientot ds une salle d’operation il y a pas vraiment de risque pour la raison medicale que je dois me faire opéré mais…

J’ai bien dis qu’il y a pas vraiment de risque mais,je souffre d’autres maladies. Je sais que je rentrerai saine et sauve pour continuer à vous conseiller,vous faire rire de mes blagues stupides. En cas ou je ne rentrerai. Souvenez-vous de mes conseils. Je vous love.

Florwing Oshun

Je vous Love

LE REGARD D’UN ADIEU INVOLONTAIRE

J’ai appris à aimer, comme j’ai appris à marcher. Je suis habitué à dire: désolé, pardon,c’est fini mais je ne suis toujours pas habitué à dire ADIEU. Pourquoi faut-il dire ADIEU? Parce-que tout est éphémère.

Il est tellement difficile de dire ADIEU lorsqu’on veut rester,on cherche des excuses bidons afin de trouver une solution mais dommage la vie est faite de surprises,qu’elles soient bonne ou mauvaises. C’est toujours le destin qui choisira la réponse finale.

Je commence à me perdre, il y a des choses chez moi qui commencent à changer, comme: n’être plus sensible à l’egard des autres. Est ce parce-que j’ai trop été utilisé, abusée?

Ne plus avoir de la patience. Que ce soit en amitié ou en amour. Moindre geste je me casse sans poser des questions,on dirait que je n’ai plus l’art de converser.
Est ce parce-que la limite de ma patience arrive à destination? Est ce parce-que j’ai trop essayé?

Certaines choses changent,d’autres s’effacent sans le vouloir. Vu que la vie est un voyage experimental qui s’accomplit involontairement je me laisse guider mais je ne veux pas me perdre. Même si ma sensibilité a été considérée comme faible,je la préfère Mille fois.

Ça me laisse sans voix.

Le titre a été donné par : Jeannelli & Kathia.

Texte: Florwing Oge

EPI TAN REPATI

Nou tout fèt pou nou viv. Menm si lavi fèt de bon ak move moman, bon ak move moun,bon ak move chwa. Se ekilib lavi sinon lavi t’ap san sans.

Nou tout fèt pou nou ere,menm si pafwa bonè a konn vin de yon moun ki jis la pou’l geri bosko pa’l,oubyen de yon moun ki jis bezwen pwofite.

Nou fèt pou nou souri menm lè gen moman nwa, menm lè gen move okazyon. Toujou kite yon ti espas pou sa.

Nou tout fèt pou EME, pafwa yon senp ti jès ka pwouve si lòv la reyèl ou fek.

Nan 8minit 29segond mrejwenn tout sa mwen di nou yo la. M rejwenn souri,m resanti mwen eme, m rejwenn lajwa e menm anvi viv mwen.

Pafwa m’ap mande eske se li? Nan 8minit 29 segond m santi tout selil ki nan mwen reprann plas, mwen vin gen yon lanmou anpoul pou telman kèm ap bat fò m panse’l sote.

Nan premye minit la m santi tan repati. Mpaka nye sa,m panse M renmen yon moun e menm plis ke sa. Malgre mte deside bay distans paske’m pat konprann sansasyon sa okomansman, ni mpat vle metem nan pozisyon pou’m resoufri epi men menm moun sa fè menm enpak la.

Mte vle konvenk tèt mwen se pat lanmou men yon koutfoudr, mte di tèt mwen si m bay distans m’ap konprann,m’ap fini pa reyalize ke se te jis yon filing o final se manti mt’AP bay tèt mwen 8minit 29 segond lan pwouve tout kontrè a.

Mpaka dekri sansasyon sa men si se li ki lanmou an,m pap ka batay ak li. Eseye pap touye’m. M pa konnen si se ou ki ou a,men si se ou ki ou tout bon an ou mèt kwè ou jwenn zokòt ou a.

E ou menm ou gen yon moun ki mete’w nan menm pozisyon sa deklare’l sa,jodi a se li nou konnen demen pa pou nou,se pa nou tout ki ka jwenn chans reviv yon 8minit29 segond. Gen rankont ou fè, se chimen bonèw li vin montrew. Konsa tou gen lòt se chimen defèt ou men lavi fèt de sa. Se eksperyans yo ki edikasyon lavi a.

Rebalanse tan an favè’w.

Ou fèt pou’w viv,pou’w renmen e eme,ou fèt pou’w souri.

Foure men’w pran bonè’w la jan’w santi’l la.

Repati tan zanmim. #Florwingoge

LES ROSES BLEUES

– Ça a commencé avec des insultes,des menaces pis un jour sans aucun signe avant-coureur, je me suis pris sa main dans la figure. Pendant un instant, nous sommes restés muets, sous le choc. Je me suis touché les lèvres pour voir si je saignais et mes doigts se sont teintés de rouge. Nous avons fixés le problème il m’a apporté des Lys en me disant:

Je n’ai  pas voulu faire ça.

Ça n’arrivera plus jamais.

Je ne te ferais plus jamais de mal.

J’avais juste pété les plombs.

– Il m’a fait des bleus et il m’a apporté des roses ça prouve vraiment qu’il est désolé et qu’il m’aime. Tu sais chaque personne aime à sa façon? Certains brisent les objets en cas de colères, d’autres frappent. Nous (les femmes) sommes leurs moitiés vous savez et on doit les soutenir.

-Il m’a fait des bleus,il m’a apporté des fleurs pourtant c’etait ma faute,je l’avais trompé avec Manuel. Vous savez c’est une façon pour me ramener à l’ordre. Je l’ai pardonné

– Hier soir Luc m’a encore frappé et il ne veut pas arrêter l’alchool. Je suis habitué ça fait maintenant 7ans,il est comme ça quand il est ivre mais je sais qu’il m’aime vous inquietez pas.

– La fois suivante, nous étions dans ma chambre. Nous étions en pleine dispute et, soudain, je me suis retrouvée par terre.

– J’adore quand mon mec me frappe,parfois je fais exprès de faire ce qu’il n’aime pas,parfois je l’insulte juste pour sentir son poing sur mes côtes.

Est ce que l’amour doit faire mal au point de le sentir physiquement? L’amour a pour reputation de briser les cœurs en morceaux,de decevoir mais j’ai jamais entendu que les hyper kicks, ou les Apshaggis se donnent par AMOUR. C’est quoi cette façon d’aimer?

Serieusement mesdames vous trouvez ça normal? Qui se laisse traiter de cette façon? Qui se retrouve dans ce genre de relation toxique?

Pour les objets,je comprends on peut les acheter de nouveau,même si là encore il y a une forte doute. Passer sa colère sur les objets prouve aussi qu’un jour pourrait être vous. Mais accepter de prendre la place des objets et lui trouvé des excuses pendant des années ça fait pitié.

Savez vous que quand les roses deviendront des couronnes vous serez  remplacée? À cause de vous la suivante aura le même sort reservé?

Ça fait 7,10,15ans depuis que ça dure. Avez vous pris le temps d’examiner le regard de votre patron quand vous lui expliquez pourquoi vous avez besoin de quelques jours de congé? Avez vous vu la déception se peindre sur le visage de vos proches quand vous leur dîtes: “J’ai cru qu’il allait changer, mais je me suis trompée.

Vous vous trouvez des excuses comme quoi si une personne n’est pas dans la situation, elle ne saura jamais que c’est difficile de sortir. D’après vous pourquoi l’adjectif contraire existe? C’est pour faire une direction radicalement opposés à ce qui vous met mal a l’aise,ou qui vous nuise.

Ils n’ont pas créé le mot DIVORCE, SÉPARATION pour rien, vous voulez me dire en 15ans vous n’avez jamais eu l’occasion de sortir de cette prison qui affecte vos santés mentale qui demain pourrait aussi affecté vos enfants.

Vous n’avez jamais pensé,en cas ou vous l’aviez dejà pensé. Avez vous osé de vous retirez de ce cercle vicieux? Peut-être qu’à l’heure qu’il est vous connaitriez mieux.

Je me demande est ce parce-que vous n’etiez pas aimé en votre enfance en grandissant vous acceptez le mal comme amour. Si vous appelez ça l’amour, moi qui n’accepte pas qu’on me crie dessus,moi qui discute dans le calme avec mon cheri,moi qui fixe les problèmes sans insultes ni des claques c’est quoi je vis?

Il y a plein de raisons qui poussent les femmes à retourner auprès de leur agresseur: des problèmes financiers, un manque de soutien de la part de leurs amis et de leur famille, et même la crainte des représailles ou parce-que le monde extérieur paraît froid et hostile, ou bien parce que vous vous sentez plus en sécurité quand vous savez où est la marmite.

Petit conseil: Aimez vous d’abord. Les roses bleues sont pour la confiance, la liberté et la sécurité tandis que recevoir des bleus ensuite des ROSES pour se faire pardonné est le signe qu’elles sont la prédiction du bouquet qui sera mis sur votre tombe. #Florwingoge

GEN BAGAY M’PAP DI ANKÒ,POUKISA?

Lanmou pa gen yon kote fiks li deside di li pral fè bitasyon’l. Nou menm kòm moun nou ka fè chwa pou nou di men kote nou vle depoze kè nou,men kote nou vle li ale. Poutan souvan fwa se pa sa ki respekte.

Pouki yon gason ki marye,ki gen fwaye ka di yon fanm deyò li renmen’l epi kou se le kontrè (yon fanm deklare lanmou’l pou yon nèg ki gen nenpòt stati matrimonyàl) yo trete’l de tout non?

Tankou bouzen,cholin menm gason sa yo konn gade yo diferan, konn menm rive aji avèk agresivite? Eske se paske yo anbarase,paske edikasyon nou pa fèt konsa, èske se paske yo pa abitye?

Eske li oblije konsa? Apretou nou an 2020,mpanse gen bgay nou pap janm rive fin abitye ak yo men fok nou konnen nou paka anpeche yon moun renmen nou tou,nou la anpeche yon moun anvayi espas nou,nou ka mete yon moun ki pa pran desizyon nou an konsideradyon nan plas li men aji mal ak yon moun jis paskel di’w li renmenw kite anpil refleksyon.

Eskew konnen akòz de aksyon sa yo gen yon bann moun ki di yo pap rive sou pesonn ankò? Pandan ke yo youn ka renmen lòt epi y”ap soufri. Poukisa?

Paske youn ap tann lòt fè premye pa. E nan moman tann nan gen youn ki te sibi yon desepsyon ki mete laperez lakay li, epi gon lòt ki deside oze ki bon,ki pase devan’l. Epi saw tande akoz de ou li g’on bgay lakay li ki vin mete’l malalèz.

Malgre tout sa’w tande yo SÈL LANMOU K’AP RETE. Pa limite tèt ou jis paske yon moun pa konn kòman pou li jere filing li anvè ou menm,pafwa moun nan konn resanti menm bgay la lefèt li angaje,oubyen li pa konn koman pou’l jere sa, li aji mal ak ou.

Èske chak fwa ou frape pye’w ou diw pap janm mache ankò?

Eske a chak fwa ou mòde lang ou ou di w’ap wete’l nan bouch ou?

Se menm bgay la se foure men’w pou pran bonè pa’w la. Pa limite tèt ou pou pèsonn. Ou gen anvi di yon bgay di’l, ou g’on bgay ou anvi mande, mande’l.

Men pa mete’w apa akòz sa moun pral di,oubyen jan yo pral panse. Nan nenpòt nivo mond lan ta evolye nou tout pap janm sou menm pye destal. Nou pap janm evolye nan menm nivo.

Bay tèt ou prensip,pa limite’l fraz Amòs Exumé

Texte: Florwing

Pic: @cedclearshot

Pouki’w pa wè lòt yo?

Mwen entèlijan, mwen fò, mwen gen yon kapasite anraje,mwen ka panse, mwen miltitach.

Mwen aprann vit, mwen anpatik, mwen moun. Men poukiw depi’w pale ak mwen ou gentan gen anvi, pouki konvèzasyon nou pa janm ka dire plis tan sou lòt sijè yo? Ou toujou vle rammel a plimen?

Pale plimen pran plis tan nan konvo nou ke pawòl fiti ak avni nou, pouki ou toujou bande menm? Eske se sèl efè sam fè ou,se sèl konsa ou wèm?

Pouki’w toujou ap di’m mwen anfom ki se on bagay mkonnen ,pouki’w oblije fèm konnen ke pa gen moun ki ap rete bò kote’m ki pap anvi’m?

Eske se vrèman ak sam sanble, yon sak vyann?

Eske se mwen oubyen se paske nou tout panse menm jan ? Eske se paske nou vin san ide, san avni,san rèv,san vizyon ki fè nou defini tout konvo, tout relasyon a plimen?

Mwen menm rive nan doute m’ap mande eske anfòm se yon peche,eske se pa yon giyon ki sou mwen paske tout moun mwen rankontre sou wout mwen pajanm ka fokis sou lòt bagay ke sa,to pa wèm kòm on envestisè, yon antreprenè,ni kòm yon moun ki ka fè plis ke pannche ou kage!

Mpanse ke se yon sòt de manipilasyon pou montrem ke se sa selman mvo malgre mwen montre kontrè,avan yo te konn di ras mwen yo se nan kay sa rete ase pou pran swen fanmi. Nou revòlte nou menm kanpe nan tèt kèk peyi alòs jodi a siw ka toujou ap panse,aji pouw montre’l konsa, gen on travay mpanse nou pa fin fè. Oubyen se mwen ki pa nan bon plas la. Men pe enpòt sak koz la mkonte jere sa.

Si gen yon grenn bgay kapab di’w sèke Fanm pap janm fèb devan gason,nou baw lavi,nou montrew lavi, nou pwojte lavi e fèw kado lavi ki gen vi. Repoze tèt ou kesyon poukiw pa wè lòt kalita yo?

Se senp paske sèvow fokis sou on sèl aksyon e konekte ak yon pati man kòw ki souvan gidew. Ou toujou ap di pouki fanm toujou vle fè fwaye? Kounya mandew pouki ou pa rive wè lòt yo.

Mjwenn solisyon an. Jan pòl, jak, Pyè ak jan’w wèm nan se yon pwoblèm. Mpa konn konbyen’w wè konsa deja e ki baw bò pouw panse ke saw panse se solisyon final la men mwen mvle konnen gen lòt solisyon toujou “REJTE’W” sa dwe kanpe sou mwen.

M’ap kitew ak jan’w wem nan epi twouve on moun ki gen yon imaj diferan.

Sonje’m diw mfò mka konbat ou

sonje’m diw mwen entelijan mka kreye,lem rive yon kote mpap pase inapèsi, foug mwen ap pale pou mwen.

Sonje’m diw mgen kapasite pa nye sa.

Texte dedié à toutes celles qui subissent l’agréssion sur n’importe quelle forme. Souvenez vous que vous êtes fortes n’acceptez pas toutes merdes vendues dans un papier cadeau. Acceptez de souffrir avec respect,croyez moi ça paie.

#Florwingoge #florwingam

MON CHOIX /MA CROIX OU MA JOIE

L'âge adulte signifie faire des choix réfléchis, prendre des responsabilités et en assumer les conséquences.

Il y a des gens qui souffrent à cause de quelqu'un qui n'a pas pu faire un choix.

Si vous réalisez que la personne dans votre vie a toujours l'esprit ailleur, il / elle parle constamment de sa vie d'avant, il/elle te compare avec quelqu'un et au final vous realisez qu'il/elle ne peut pas se passer de cette personne.

C'est parce-qu'il/elle n'a pas pu faire son choix, entre vous et cette personne il y avait une balance, il/elle n'avait pas encore décidé pis la vie lui a devancé.

Souvent, nous choisissons de détester les gens qui nous sont comparés sans savoir pourquoi.

Vous ne pouvez pas haïr une personne juste parce-qu'on te le donne comme adversaire.
- sans connaître la raison pour laquelle cette personne là est ton/ta rival (e).
- sans savoir pourquoi cette comparaison,pourquoi son nom revient toujours au tapis et surtout pourquoi ce nom en particulier.

C'est peut-être à cause de toi.
C'est peut-être parce-que ce qu'il/elle n'arrivait pas a choisir entre vous deux. Il y a toujours une raison.

La vie n'aime pas les gens qui se croient intelligents. Elle ne sera jamais trop confortable,on le sait tous.

Nous pouvons choisir,d'ailleurs on le fait souvent et souvent nous ne sommes pas à la hauteur de ce choix.

Nous voulons toujours plus, même si on en a deja assez, nous aimons "continuer à ajouter" pendant qu'il en a d'autres qui sont dans le même besoin.

Souvenez-vous que nous sommes tous les enfants du Grand Créateur, rappelez-vous aussi que la taille de nos choix est aussi la taille de nos consequences on dout l'assumer d'une façon ou d'une autre.

La vie ne fait jamais de parfait cadeau, elle vous remet seulement ce que vous aviez tiré de son jeu.

Je vous dis toujours ceci: Tout le monde sait ce qu'il ne veut pas dans la vie mais adhèrent-t-ils souvent à ce qu'ils ne veulent pas?

La vie est faite de CHOIX et les choix donnent du sens à la vie.

Aujourd'hui, demandez-vous ce que vous ne voulez pas? Comment éviter ce que vous me voulez pas et comment comptez-vous agir?

N'oubliez pas que vous avez le choix entre être heureux(se) ou avoir raison. Votre choix pourrait être votre joie,il pourrait aussi être votre croix après tout c'est vous qui decidez. #Florwingoge

Relasyon pati Final

Jodia mvin fè dènye deba sou relasyon e fwa sa map pale de tout relasyon: familyal,amikal santimantal. Avan mte pale de tout saw dwe fè kont yon relasyon toksik. Kisaw vle, pouw fè chwa kap mennenw vè lajwa, fè chwa ki rann ou byen menm potko pale nou de sa nou dwe modifye e evite lakay nou tou. Pafwa se konn on sel erè a ki repete nan tout klansman yo ki konn koz anyen pajanm mache.

Si nan fanmiw gen yon bgay ki pat mache,yo te korijew oubyen ou pat apresye ou te mande/chwazi korijel li patap repete nan fwayew ni nan amityew ak entèl.

Kisak fè anpil relasyon gen Fay?
Kisak fè anpil relasyon gen trich?
Kisak fè anpil relasyon konn pa dire?

Premye rezon: #TRIPOTAY
chwazi fè tripotay ak moun,Chwazi pran tripotay nan men moun. Si lè moun nan te vin diw ou te repousel,si lè’w t’al di on moun,moun nan te repousew gen bgay ki patap rive.

Si lè entel te vin diw li te wè pitit ou tèl kote ou te mande eskew te bal veyel,le pitit ou te vin diw on bgay sou entèl ou te chasel lel vin gran li patap koute zanmi kap monte tèt li sou entèl ni kwè lè yo dil entèl te di sou li kit yo te gen rezon ou pa li tap konnen se tèt li poul fè konfyans,se zyel ki pou dil verite se vre nou tout bezwen on moun ki pou kouri dèyè nou lè nou nan move chimen men lè sa plede repete li vin san sans,li vin enèvan, dout vin fè kenken.

Dezyèm rezon: #kredi
Aprann fè moun kredi,pèsonn pa pafè nou tout gen defo nou kit li zwilit ou anpil nou pa pafè.

Yon moun ki triche gen rezon spesifik ki fel fèl. Swal son triche ne swa li an mank. Mank: mank konfyans,mank atansyon (li te konn jwenn li pa jwenn ankò), mank kominikasyon, mank egzistans.

Kote dloa koule pi pwòp e pi frea se la tout moun ap chwazi vin pare syo yo. Siw pala pou koutel,li pral kote zòrèy toujou prè pou li an. Siw pajanm gentan pou li,li pral kote ki bal tan. Siw dil pafè sa ou pa bal rezon lap pito chwazi pran konsey ki gen jistifikasyon ou eksplikasyon an. Se menm janm pou ou tou metew nan plas la.

Twazyèm e enpòtant rezon: #Pèsonnpamounpèsonn

Sa son sijè nou chwazi mete an aplikasyon selman lèl nan avantaj nou lè nou bezwen defann tèt nou. Lè nou bezwen jwe wòl endepandan nou. Fòk nou aplikel tout kote nan tout tan.

Pèson pa ret ak pèsonn,pèsonn pa moun pèsonn,pèsonn pa gen dwa sou pèsonn. Nou manke ouvè anpil nan nou kwense a sa vin rann anpil nan nou toujou vle anvayi espas lot moun,kenbel konsiderel tankou yon byen.

Ou gen yon zanmi ou prezantel yon lòt zanmi yo vin zanmi ou pa gen pouw ni jalou ni vekse sonje yo granmoun,ou pa dwa pouw di yo sa pou yo fè. Si yo pat vle zanmi yo patap zanmi.


Si janw aji ak lòt moun pa konn fèl byen,siw son ipokrit, siw son moun ki gen limyè a mwatye epi moun ou prezantel lan son moun ki konplètman diferan de ou,e moun sa renmen senserite ak onètete se sur yap pi zanmi.

Olyew fache eseye gade si sa repete souvan,si sa fèt souvan ak diferan moun chèche idantifye pwoblèm nan. Gen anpil chans se nan ou pwoblèm nan ye. Gen moun ki konn pran zanmiw paskel soumoun. Wi gen sa,menm si se ta sa ou pa gen pouw fache. Si zanmiw lan santil deranje li te met te zanj ki pi janti a lap metel nan wòl li.

Ti fanmiw lan fow sispann tretel tankou on ti bebe,kominike ak li fel wè tout pwent egzagòn lavia sispann sipwotejel, sispann jourel pandan wap di se pou byenl pafwa nou konn ap fè on byen men nou mal fèl. Sa konn rann yo elwanye nou,sove kite kay nou eksetera. Chèche bon metòd yo,itilize diferant fason.

Moun ki nan viw la bezwen respire sispann pranl tankou byen privew. Yon pijon ki pagen libète ap fini pa toufe paske li bezwen ti lè tou. Pandan w’ap bal libète fow pa metel nan pozisyon tankou son bgay ou pa bezwen tou non.

Pesonn pa byen prive pèsonn mrepetel nan tout sans relasyon yo. Sispann panse le nou ak yon moun,le nou zanmi ak yon moun,le nou gon timoun nou gen tout dwa sou li.

Pou relasyon amourez yo, sispann fè aksyon repetitiv pafwa fok gen sèl,fok gen ti piman. Istwa monotòn nan enèvan,fè aktivite divès sa ap rann on relasyon amelyore. Sispann bay tèt nou limit, bal prensip.

Kisa sa yo gen pou wè am relasyon ki sak leson tout paragraf sa yo?

Leson: kredi, aktivite divès, alèzte, konfyans, respekte chwa ak dwa moun,konnen e respekte lefè ke tout moun granmoun, evite bgay ki pap pote anyen kòm solisyon. Bon bouch ap pale move zòrèy ap koute moun k’ap pote baw jodia ka vin kont ou demen li ka pote sou ou tou.

Li ka jis jalou de ou epi li chwazi pote baw jis poul brize relasyonw😊 ak fanmiw, zanmiw mennaj ou. Toujou mete moun ki nan viw yo alèz, lè yofon tenten pou yo wont ou.

Toujou alèz ak fanmiw, pitit ou fè yo zanmiw, zanmi yo tou olye ou kite travay la nan men lòt moun. Si pa gen alèz pwal gen manti,manti pwal mennen twonpri,twonpri pral mennen dega.
Menm si gen moun alèz ak yo pa itil yo anyen.🤷🏾‍♀🤦🏽‍♀️ #Florwingoge